Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału
w nowym projekcie „Senior Lider Obywatel”.