Wielokulturowość w województwie podlaskim jest bardzo widoczna. Każdy temat z nią związany jest interesujący. Takim tematem są tatarskie ślady w wielokulturowej Sokółce i okolicy.