Prezentacja spektakli zagranicą, promocja literatury romantycznej wśród młodzieży, warsztaty pisania scenariuszy lekcji teatralnych czy digitalizacja archiwum Teatru – to niektóre z projektów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na ich realizację w 2021 roku Teatr pozyskał ponad 1,4 mln złotych z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwa Podlaskiego.