Mimo trudnego czasu związanego z pandemią, zainteresowanie konkursem Srebro okazało się bardzo duże. 15 października 2020 r. zakończyliśmy przyjmowanie prac. Do VI  wpłynęło aż 120 utworów. Teraz do pracy nad wyborem laureatów przystępuje jury konkursowe. Wyniki konkursu ogłosimy 6 listopada 2020 r.