Szekspir: „Zamiary są wiatrem, kiedy nie idą z wykonaniem w parze”. Takie motto również przyświeca naszej grupie kabaretowej KD+.