Podlaski Instytut Kultury zaprasza twórców ludowych z województwa podlaskiego do prezentacji swoich wytworów. Można zgłaszać prace w kategoriach takich jak: garncarstwo, plecionkarstwo, rzeźba, zabawka ludowa, łyżkarstwo, wycinanka, bednarstwo, kowalstwo, haft. Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 października 2023 roku.