Z Jagodą Wojtek refleksją się dzieli, wspominając mądrość swych nauczycieli. A jeżeli czytelnik nie wie co to znaczy, wcześniejszy o pozycję wierszyk wytłumaczy.