Z Jagodą Wojtek refleksją się dzieli,
wspominając mądrość swych nauczycieli.
A jeżeli czytelnik nie wie co to znaczy,
wcześniejszy o pozycję wierszyk wytłumaczy.