Jako losowo wybrana i zaproszona do udziału w Konferencji w sprawie przyszłości Europy uczestniczyłam w dniach 01-03.12.2022r w wydarzeniu podsumowującym,  informacyjnym, w jaki sposób instytucje UE przystąpią do realizacji 49 zaleceń opracowanych w czasie kilkukrotnych obrad Konferencji.