Człowiek typowy i atypowy. Kto to? Przyroda płata nam figle i powoduje, że jesteśmy różni. Refleksje na koniec starego i początek nowego roku o różnorodności.