W imieniu PCG Polska oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” informujemy o III naborze na nowatorskie rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach projektu Generator Innowacji.