Centrum im.Ludwika Zamenhofa wydało dwie publikacje – „Uchwyty 1948-2014” oraz „Fotografowie białostoccy. Przed i za obiektywem 1915-1939”, które można pobrać w internecie