Przedstawiamy wiersz Ireny Piwowar (Orynki), poświęcony śp. archimandrycie Gabrielowi, jedynemu w Polsce prawosławnemu pustelnikowi. Zapraszamy do lektury.