Przedstawiamy wiersz Lucyny Śniecińskiej poświęcony wiośnie i... alergii. Przyjemnej lektury.