Przedstawiamy wiersz Lucyny Śniecińskiej poświęcony wiośnie i… alergii. Przyjemnej lektury.