Karta Aktywnego Seniora to przepustka po zdrowie, kulturę i rekreację – mówią białostoccy seniorzy. Czy  tak jest naprawdę?