Miejska Rada Seniorów w Sokółce odbyła wizytę studyjną u Suwalskiej Rady Seniorów. Uczyć się od doświadczonych w działaniu na rzecz seniorów to zaszczyt, przyjemność, czas spędzony z pożytkiem. W gronie powiększonym o członków Rady Seniorów z Puńska wymienialiśmy doświadczenia, wyjaśnialiśmy różnice w kompetencjach rad seniorów i pozarządowych organizacji senioralnych.