Lepiej to  krótki, żartobliwy wierszyk o strukturze rymowanego dwuwiersza. Pierwszy wers lepieja zaczyna się od słowa: „lepiej”, „lepszy”, „lepsza”, „lepsze”, natomiast drugi wers od słowa: „niż”, „niźli”, „niżeli”, „aniżeli”. Standardowo, każda z obu linijek lepieja zawiera 8 sylab. Twórczynią lepieja jako gatunku literackiego była Wisława...