Jako że 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Limeryków, czyli krótkich żartobliwych utworów poetyckich, przedstawiamy kilka wierszy Jadwigi Zgliszewskiej, napisanych w tej konwencji. Miłej lektury.