Mnich maronicki, który spał na kawałku drewna, nosił włosiennicę i nigdy nie został sfotografowany ani nikt nie namalował jego portretu za życia, a jego cuda uzdrowień wciąż trwają