7 lipca Centrum Aktywności Społecznej było miejscem ciekawego i istotnego w życiu białostockich seniorów wydarzenia. Odbyły się tu warsztaty edukacyjne z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze.