Przedstawiamy żartobliwy wiersz Wojciecha Więckowskiego, opierający się w dużej mierze na grze słów. Miłej lektury.