V Forum on line  piętnastu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 25 czerwca 2021. Tym razem będziemy rozmawiać o nowych wojewódzkich dokumentach strategicznych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. Gościem Forum będzie dyrektor ROPS w Białymstoku.