Od 15 lutego do 2 maja 2023 roku podatnicy powinni złożyć zeznania podatkowe za 2022 r. Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklaracja PIT jest podstawą do zapłaty podatku lub zwrotu nadpłaty.