Przedstawiamy późnojesienne wiersze Wiesława Lickiewicza, pełne rozmyślań o przemijaniu i miłości. Miłej lektury.