Przedstawiam wiersze Marka Mozyrskiego, poświęcone problemom miłości i samotności. Przyjemnej lektury.