Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć czy członek rodziny będący asystentem osoby niepełnosprawnej może podejmować pracę o charakterze zarobkowym jednocześnie pobierając świadczenie pielęgnacyjne.