Czy chcemy poznać najskrytsze sekrety Białegostoku po II wojnie światowej? Zapoznajmy się z najnowszą książką historyka – Andrzeja Lechowskiego.