Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki, gabinetu rehabilitacyjnego  –  tak można w skrócie określić dzienne  domy i kluby “Senior +”.