1 września 2017 r. odbyło się spotkanie zespołów artystycznych  „Senior – Vita” i zespołu ” Maryna” z Klubu Seniora działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży. Rozmawialiśmy o pracy zespołów w ostatnich trzech miesiącach.