Polka kończąca 60 lat jest w momencie przełomu życiowego. W naszym kraju w tym wieku nabywa prawo do emerytury, często kończy karierę zawodową i ma więcej czasu, który bardzo różnie zmienia jej życie.