Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zakończył realizację projektu pod nazwą Art Spodki – przestrzeń, ludzie, inspiracje. Były to konferencja i cykl warsztatów poświęconych działaniom kulturalno-edukacyjnym skierowanych do animatorów i edukatorów kultury w województwie podlaskim.