Białystok to miasto zrównoważonego rozwoju. Jego mieszkańcy to najważniejszy czynnik kapitału ludzkiego. Tak postrzegają stolicę Podlasia autorzy Strategii Miasta Białegostoku do 2030 roku.