Wiek jest nie tylko biologicznym, ale również społecznym fenomenem. Nie więcej niż 5% seniorów powyżej 65. roku życia i 14% powyżej 80. roku życia mieszka w domach opieki. Znaczne spowolnienie funkcji kognitywnych i fizycznych następuje dopiero po osiemdziesiątce. Tymczasem postrzeganie starości jest zupełnie inne: siwiejące społeczeństwo jako wizja horroru funkcjonuje w wyobraźni zbiorowej od lat.