Od 1 października 2017 r.w Białymstoku zmieniają się punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Tzw. sieć szpitali wprowadza nową organizację tej opieki. Zmiany będą obowiązywały od niedzieli (1 października, od godz. 8.00).