Osoby posiadające zdjęcia z czasów harcerskich, które zechcą je udostępnić, Muzeum zaprasza do swojej siedziby, przy ul. Kilińskiego 7.