Nie każdy mieszka pod lasem z dala od ruchu kołowego, zakładów produkcyjnych i innych odgłosów życia.