Stowarzyszenie Szukamy z przedstawicielkami Podlaskiej Redakcji Seniora oraz partnerami z Portugalii i Bułgarii realizuje międzynarodowy projekt „Silver Civic Education” w ramach Programu ERASMUS+. 6 naszych redaktorek  spotkało się w Sofii ostatnio z grupą 6 seniorów z Bułgarii i 6 z Portugalii.