W lutym 2018 r. w INFO, czyli biuletynie informacyjnym starostwa sokólskiego, ogłoszono plebiscyt w różnych kategoriach. Patronat honorowy nad Plebiscytem objął Starosta Piotr Rećko.