Natura sprzyja zdrowiu, zadowoleniu, szczęści. Służy naszemu zdrowiu psychicznemu. Natura towarzyszy nam od początku bytowania na ziemi. Jesteśmy więc w pewien sposób w nią wpisani.