Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy może stworzyć człowiek natchniony iskrą Bożą.