To, jak postrzegamy tę naszą starość i jaki mamy do niej stosunek zależy od wielu okoliczności, ale trzy z nich wydają się najważniejsze.