Publikujemy wiersz ” Zielono mi” Stanisława Szymańskiego, współpracownika naszej Redakcji, który od czasu do czasu dostarcza nam poetyckie przesyłki. Miłej lektury.