“Stowarzyszenie Rady Seniorów Dzielnicy Antoniuk”, “Orchidea”, “Radość”, “Nadzieja”, “Sokoły” -  to stowarzyszenia seniorów, które jako pierwsze podjęły działania na rzecz ludzi starszych w naszym mieście. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Białystok stał się prekursorem działań aktywnych seniorów.