Światowa pandemia nie jest bynajmniej w odwrocie. Przeciwnie, wciąż pojawiają się nowe obawy. W czasie przedłużającej się izolacji od ludzi oraz oderwania od znanej codzienności, znaczną część naszej energii poświęcamy na martwienie się o jutro.