Cóż, wydając 10 tom poezji, rozmieniam 40. rocznicę swojej twórczości – swojego pisania. Mimo różnic indywidualnych, światopoglądowych trwam w społeczności i przez swoją twórczość znajduję, a czasem szukam sensu życia.