Przedstawiamy wiersz Artura Czekajskiego, poświęcony żonie i szczęściu w miłości. Miłej lektury.