Na naszych oczach odbywa się rewolucja antyoświeceniowa. Staliśmy się antynaukowi. Jak do tego doszło.