Przedstawiamy kolejny, skłaniający do przemyśleń, wiersz Stanisława Szymańskiego. Miłej lektury.