Co to jest i jak działa teleopieka?  Jak skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego?. Praca Zespołu ds. Partycypacji Osób Starszych. Dobre praktyki w usługach opiekuńczych. To tematy kolejnego posiedzenia Rady Seniorów działającej przy Marszałku Województwa Podlaskiego.