Przedstawiamy wiersze Wiesława Lickiewicza: „Prośba o światło”, „Woda, też przyroda”, „Nie licz na cuda”, „Uważaj na toasty”. Przyjemnej lektury.