Przedstawiamy wiersze Wiesława Lickiewicza: "Prośba o światło", "Woda, też przyroda", "Nie licz na cuda", "Uważaj na toasty". Przyjemnej lektury.