Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku oferuje organizacjom społecznym i grupom nieformalnym bezpłatny toolbox, czyli zestaw poręcznych narzędzi do pracy. Pomogą one NGO-som skuteczniej działać w dzisiejszej „niestabilnej, niepewnej i niejednoznacznej rzeczywistości”.